7. CTS

Afsnittet ”CTS” kan læses som en selvstændig beskrivelse eller i sammenhæng med de øvrige faglige områder, der er beskrevet i ELFORSK projektet: Indeklima, Facility Management, Ventilation, Opvarmning, Lys, Bygningsdynamik, Nøgletal og Energirenovering. Alle afsnit søger at behandle det pågældende emne ud fra relevansen i forhold til ”Energirigtig drift af det rette indeklima i bygninger”. Spørgsmål, kommentarer mv. kan rettes til forfatteren.

Studerende der læser følgende kapitel skal være i stand til at

  • Kende til begreberne BMS, CTS og IBI
  • Kende til IT-arkitekturer indenfor bygningsautomation
  • Kende til funktionsbeskrivelser og PI-diagrammer for HVAC-anlæg
  • Kende til begreberne proprietære- og åbne CTS-systemer
  • Kende til LON, KNX og anvendte protokoller indenfor bygningsautomation
  • Kende til datalogning og tidsseriers betydning for opnåelse af energirigtig drift af det rette indeklima, herunder nøgletal.
  • Kende til indeklima strategier- og reguleringssløjfer.
  • Kende til funktionsafprøvning og performance test dokumenteret med BMS.
  • Kende til problematikken ’åbne systemer, én eller flere leverandører, integration af systemer og behov for klar ansvarsfordeling’