11. Lys og belysning

Afsnittet ”Lys” kan læses som en selvstændig beskrivelse eller i sammenhæng med de øvrige faglige områder, der er beskrevet i ELFORSK projektet: Indeklima, Facility Management, Ventilation, Opvarmning, CTS, bygnings-dynamik, nøgletal og energirenovering. Alle afsnit behandler det pågældende emne ud fra relevansen i forhold til ”Energirigtig drift af det rette indeklima i bygninger”. Spørgsmål, kommentarer mv. kan rettes til forfatteren.

Studerende der læser følgende kapitel skal være i stand til at

  • Kende til lystekniske begreber, fotometriske love og lyskilder.
  • Kende til lovkrav for belysningsanlæg, herunder krav til dagslysstyring.
  • Kende til lysets betydning for arbejdsmiljøet.
  • Kende til dagslysbegrebet.
  • Lysstyring – herunder closed- og open loop dagslysstyring.
  • Lyskilder og belysningsarmaturer, herunder kunne beregne og evaluere relevante nøgletal
  • Kende til væsentlige faktorer ifm. drift- og vedligeholdelse af belysningsanlæg.