9. Opvarmning

Afsnittet ”Opvarmning” kan læses selvstændigt, men er skrevet som et kapitel til en samlede lærebog indenfor Technical Facility Management, hvor omdrejningspunktet er indeklima og energiforbrug.

Studerende der læser følgende kapitel skal være i stand til at

  • Beskrive mulige varmekilder
  • Beskrive typiske varmeafgivere
  • Vurdere opvarmningsbehov
  • Inddrage faktorer der påvirker energi-effektivitet
  • Redegøre for samspil mellem opvarmning og indeklima
  • Anvende relevante nøgletal