1. Indeklima

Mange af driftspersonalets daglige opgaver er relateret til indeklima. Der findes allerede mange bøger, lærebøger og anvisninger om indeklima. Dette kapitel tager udgangspunkt i driftspersonalets perspektiv og søger at bibringe relevant indeklimaviden til den tekniske ledelse heraf, som typisk vil være en ingeniør eller maskinmester, der beskæftiger sig med bygningsdrift både på teknisk og ledelsesmæssigt niveau. Kapitlet fokuserer hovedsageligt på det termiske indeklima i kontorbyggeri. Med hensyn til det atmosfæriske indeklima, dagslys og belysning henvises til kapitlerne 8 og 11 i denne lærebog. Støj og akustik tilhører bestemt også til problematikken vedrørende indeklima, men bliver ikke behandlet i denne lærebog.

I begyndelsen af kapitlet introduceres empiriske modeller, der danner grundlag for evaluering af indeklima i nuværende kontor- og ikke-industrielle bygninger. Efterfølgende beskrives de nuværende krav og anbefalinger vedrørende indeklima, der bruges i praksis ved projektering og bygningsdrift. Den tredje del af kapitlet fokuserer på de problemer og udfordringer, driftspersonalet møder i deres hverdag. Denne del tager udgangspunkt i de undersøgelser, der blev udført som del af ENDRIN-projektet samt i forfatternes praktiske erfaringer.

Studerende der læser dette kapitel skal være i stand til at:

  • Forklare indeklimabegrebet – hvad er indeklima, hvordan definerer vi det, hvilke ”komponenter” findes der.
  • Nævne og beskrive vigtige parametre der påvirker termisk komfort/luftkvalitet.
  • Beskrive hvilke krav der bruges i Danmark vedrørende indeklima i kontorbyggeri og anvende indeklimakravene i praksis.
  • Nævne de danske standarder der er relevante med hensyn til indeklima.
  • Definere indeklima målsætninger der passer til bygningen.
  • Analysere målinger med de vigtigste indeklima parametre og på basis af analyserne identificere indeklima overskridelser, som er uacceptable og som bør rettes op i bygningen.