12. Bygningsdynamik

Dette kapitel om bygningsdynamik er en generel introduktion for at give en overordnet forståelse af emnet og henvender sig primært til brug for undervisning på ingeniør- og maskinmesteruddannelsen. Færdiguddannede ingeniører eller maskinmestre kan også få inspiration fra materialet.

Kapitlet om bygningsdynamik skal kun betragtes som det første udkast, idet det er hensigten at arbejde videre med dette kapitel i 2018 således, at det kan anvendes til undervisning i efteråret 2018. I den nuværende version er der behov for eksempler for at gøre emnet mere forståeligt, hvilket vil blive inkluderet i senere versioner.

Ved skrivning af dette kapitel er der lagt vægt på at inkludere relevante figurer og tabeller fra aktuel litteratur. Dette er for at gøre at gøre det lettere for læseren at benytte kapitlet uden hele tiden at skulle finde andre litteraturreferencer frem. Kapitlet er primært skrevet som lærebogsmateriale for studerende, som på kort tid skal finde den relevante information.

ELFORSK projektet: Indeklima, Facility Management, Ventilation, Opvarmning, CTS, bygnings-dynamik, nøgletal og energirenovering. Alle afsnit behandler det pågældende emne ud fra relevansen i forhold til ”Energirigtig drift af det rette indeklima i bygninger”. Spørgsmål, kommentarer mv. kan rettes til forfatteren.

Studerende der læser følgende kapitel skal være i stand til at

  • forstå begrebet tidskonstant
  • forstå de vigtige parametre for intern varmebelastning
  • forstå den eksterne varmebelastning fra solstråling
  • forstå varmebalancen for en bygning og hvilke niveauer den kan løses på
  • forstå forskellige metoder til at beregne ventilationsluftmængden
  • forstå anvendelse af kravspecifikationer til indeklimaklasser
  • forstå vejrdata og reference år
  • have en overordnet forståelse for dynamiske simuleringsprogrammer