3. Facilities Management

Afsnittet ”Facilities Management” (FM) giver en kort introduktion til fagområdet FM med særligt fokus på bygningsdrift. Afsnittet beskæftiger sig desuden med FM i relation til byggeprojekter og giver konkrete eksempler på hvordan viden om bygningsdrift bør inddrages tidligt i byggeprojekter for at bidrage til at byggerier projekteres så driftsvenligt som muligt.

Studerende der læser følgende kapitel skal være i stand til at

  • Beskrive hvad Facilities Management (FM) er på et overordnet niveau.
  • Redegøre for forskellige af typer af FM stillinger og arbejdsområder.
  • Beskrive hovedfaser og primære aktører i byggeprojekter.
  • Nævne forudsætninger og værktøjer for driftsvenligt byggeri.