2. Energi

Kapitlet, Energi, kan læses selvstændigt, men er skrevet som et kapitel til en samlede lærebog indenfor Technical Facility Management, hvor omdrejningspunktet er indeklima og energiforbrug.

Studerende der læser følgende kapitel skal være i stand til at

  • Anvende gængse enheder og præfix for energi
  • Skelne mellem energi og effekt
  • Kort redegøre for virkningsgrad i forhold til ideelle energifremstillende og forbrugende processer
  • Redegøre for energikvalitets-forskellen mellem el og varme
  • Forholde sig til energi-nøgletal for bygninger
  • Relatere energiforbrug i forhold til Danmarks energiforbrug opdelt på el, varme og hovedsektorer